. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn

MÃ SẢN PHẨM: TD-618275894134
616,000 đ
Kích thước:
xl
XXL
XXXL
4XL
5XL
Phân loại màu:
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 40-49 years old
Fabric Other
Size XL XXL XXXL 4XL 5XL 5XL
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Commuting
Commuting Korean version
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Pants
Pants Seven points, nine pants.
Color classification Black Grey Green Beige
Combination One piece
No. 158650134740516
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2016
Thickness Thin
Clothing version Straight
Clothing style details Pocket
Pants Nine-point pants
Material ingredients Other 100%
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn
. Mùa xuân và mùa hè mảnh mỏng giản dị quần chín điểm mất eo cao quần thẳng mẹ mặc lỏng phụ nữ trung niên quần size lớn đạn

0966.889.186