Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun

MÃ SẢN PHẨM: TD-619359840401
462,000 đ
Phân loại màu:
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Ghi chú

Số lượng:
Brand Antsir Ayres
Texture Pu
Material process Soft face
Closed mode Zipper
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Other
Fineness New
Popular elements Chain
Color classification Black Red White Ink Green
Internal structure Document bag
With or without a mezzanine No
Time to market Winter 2020
Whether it is collapsible Whether
No. B-1942
How to pack your backpack Slanted shoulder
Scenarios Leisure
Inlet material Polyester
Shoulder Style Single
Who to apply Youth
Bag hardness Soft
Style Slanted bag
Size Small
Popular style name Other
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun
Mùa xuân ròng đỏ túi phụ nữ nhỏ của túi 2020 phổ biến xu hướng mới của Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi thời trang dốc ngực túi bun bun

0966.889.186