Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới

MÃ SẢN PHẨM: TD-618665914509
785,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Strap
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Leisure
Popular elements Cross straps, muffins and waterproof slings.
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black one-foot soft-bottomed soft surface wine red foot soft bottom soft surface dark brown one foot soft bottom soft surface black tie with soft bottom soft surface dark brown tie soft bottom soft surface wine red tie with soft bottom soft surface soft surface
No. 158745575938903
Year-end season Spring 2018
Shoe style Round head
Scenarios Office
Heel style Flat bottom
Sole material TPR (Bull)
Inlet material Two-layer pig skin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Shoe making process Sticky shoes
Help surface material Cattle two-layer skin coating
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới
Mùa xuân đơn giày phẳng duy nhất chống trượt phía dưới bò giày trăm giày nữ mùa thu làm việc giày giày đậu 2020 mới

0966.889.186