Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan

MÃ SẢN PHẨM: TD-618236030755
393,000 đ
Kích thước:
M (đề nghị 80-105 kg)
L
xl
2XL
Phân loại màu:
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Ghi chú

Số lượng:
Brand Joloshin
Size L XL 2XL M (recommended 80-105 kg)
Fabric Other
Style The hundred-set
Color classification Red white black light blue light pink
Sleeve Conventional
Combined form One piece
No. NjNfHr
Ingredient content 96% and above
Year season Summer 2020
Sleeve length Nine-piece sleeve
Dress length Short
Clothing version Loose
Popular Elements Crafts Tie-band stitching
Material composition Pu
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan
Mùa hè với váy voan nắng chống ediche ngắn mỏng đầu bên ngoài chiếc áo khoác có kích thước lớn của phụ nữ. Màu đỏ sợi cardigan

078.8283.789