Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn

MÃ SẢN PHẨM: TD-617699400078
506,000 đ
Kích thước:
S Tham khảo Trọng lượng
M
L
xl
XXL
Phân loại màu:
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 18-24 years old
Material Other
Size M L XL XXL S Reference Weight: 80-100 kg
Color classification Black white black, black, white, white, black, white, white, white, black, black, black, black, black, black, black, black, black
No. LKH0y
Ingredient content 71% (inclusive) -80% (inclusive)
Year-end season Spring 2020
Thickness Thin
Pants Shorts
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 100%
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn
Mùa hè quần an toàn. Chống ánh sáng có thể mặc bên ngoài không xà cạp phía cuộn nữ béo lông mi váy MM lớn mã ngắn

0966.889.186