Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo

MÃ SẢN PHẨM: TD-618804879393
197,000 đ
Kích thước:
Trung bình (cao cấp)
Phân loại màu:
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Size Average (premium)
Fabric Other
Pattern Plant Flowers
Style A hundred
Collar Other
Color classification White (Style 1) Black (Style 1) White (Style 2) Black (Style 2) White (Style 3) Black (Style 3)
Sleeves Other
Combination One piece
No. 158632833637910
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2020
Sleeve length Sleeveless
Thickness Thin
Long clothes Short
Clothing version Shawn
Popular Elements Process Hollow, ticking, hollowing out.
Material ingredients Other 100%
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo
Mùa hè mỏng đan ren rỗng nhỏ khăn choàng ngắn dài ngang vai với những phụ nữ áo khoác váy áo

0966.889.186