Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618925671593
752,000 đ
Kích thước:
39 _V
40 _Q
35 _P
36 _B
37 _C
38 _K
Phân loại màu:
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Strap
Size 39 40 35 36 37 38
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Hollow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification X-3 Purple _Y X-4 White Powder _e 905 (Net face) pink _W 905 (net surface) blue _L X-2 white rice _N green _Y X-4 white blue _I
Gross weight 42642g
No. db2020134673637
Year-end season Fall 2019
Shoe style Round head
Scenarios Movement
Heel style Flat bottom
Sole material Eva
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sew shoes
Insole material Pu
Style Net shoes
Packing volume 84830
Help surface material Pu
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ
Mùa hè giày nữ mùa hè thở 2020 sinh viên mới của Hàn Quốc phiên bản của bề mặt thuần gốc cebu gió giày nhỏ màu trắng thuần giày phụ nữ

0966.889.186