mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020

MÃ SẢN PHẨM: TD-609498141675
224,000 đ
Phân loại màu:
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Pu
Material process Other
Closed mode Zipper buckle
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Fineness New
Gender Woman
Popular elements Car stitches
Color classification Black-single-pack black-delivery doll
Time to market Winter 2019
Whether it is collapsible Is
No. 1520792719
Scenarios Campus
Shoulder Style Double Roots
Who to apply Youth
Lifting part type Soft
Bag hardness Soft
Size Big
Is there a back cushioning cotton? Whether
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020
mới da mềm mại Hàn Quốc phiên bản chịu mài mòn lớn của phụ nữ năng lực để tay phải của xu hướng túi vai phụ nữ thời trang nước ngoài kiểu được đóng gói 2020

078.8283.789