. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây

MÃ SẢN PHẨM: TD-617713244871
779,000 đ
Kích thước:
xl
2XL
3XL
4XL
5XL
Phân loại màu:
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 40-49 years old
Size XL 2XL 3XL 4XL 5XL 5XL
Fabric Other
Pattern Solid
Style A hundred
Collar Suit collar
Door-keeping Single-row buckle
Color classification Black plaid collar black black collar
Sleeves Conventional
No. 8159
Ingredient content 96% and above
Year Season Fall 2019
Sleeve length Nine-point sleeve
Long clothes Conventional
Clothing version Cultivation
Clothing style details Stereo decoration
Material ingredients Other 100%
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây
. Mẹ Xuân Thu áo ngắn 4050 tuổi trung niên phụ nữ tính khí phù hợp với tuổi trung niên nữ chín tay áo mỏng nhỏ Tây

078.8283.789