. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng

MÃ SẢN PHẨM: TD-618493791834
771,000 đ
Kích thước:
XL khuyến 80-105 kg
2XL khuyến 105-128 kg
3XL khuyến 125-140 kg
4XL Đề xuất 140-160 kg
Phân loại màu:
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
Ghi chú

Số lượng:
Brand Cholohin
Age applicable 50-59 years old
Fabric Other
Size XL recommendation 80-105 catty 2XL recommendation 105-128 catty 3XL recommendation 125-140 catty 4XL recommendation 140-160 catty
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Fashion
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Pants
Pants Seven points, nine pants.
Color classification Black Light Khacca Dark Khacher Black (English Letter) Beige (English Letter) Khak (English Letter)
No. 8886
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2020
Thickness Thin
Clothing version Loose
Pants Nine-point pants
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 100%
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng
. Mẹ quần rộng chân mùa hè mỏng eo cao cảm kích thước lớn chín điểm trung niên phụ nữ thời trang quần trung niên rộng

0966.889.186