. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm

MÃ SẢN PHẨM: TD-617699936204
523,000 đ
Kích thước:
xl
2XL
3XL
4XL
Phân loại màu:
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 40-49 years old
Fabric Other
Size XL 2XL 3XL 4XL
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Pants
Pants Trousers
Color classification Light fruit light camel black
No. 0350x4i
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
Clothing version Loose
Clothing style details Pocket
Pants Trousers
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 100%
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm
. Mẹ quần mùa xuân và mùa thu mỏng phụ nữ trung niên quần eo lỏng quần kích thước lớn trung niên thường thẳng chín điểm

0966.889.186