Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.

MÃ SẢN PHẨM: TD-618512079575
601,000 đ
Kích thước:
XL gợi 85-105 kg
2XL khuyến 105-125 kg
3XL Đề xuất 125-145 kg
Vận chuyển bảo hiểm trên một trật tự
Phân loại màu:
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 50-59 years old
Fabric Other
Size XL recommendation 85-105 catty 2XL recommendation 105-125 catty 3XL recommended 125-145 kg under the single delivery shipping insurance
Middle-aged and old women's clothing pattern Solid
Middle-aged style Leisure
Collar T
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Knitwear Cardigan
Door-keeping Single-row buckle
Color classification Rose purple 9826 flower dot small cardigan dark orange 9826 flower dot small cardigan pink 9826 flower dot small cardigan camel color 9826 flower dot small cardigan wine red 9826 flower dot small cardigan yellow 9826 flower dot small cardigan autumn fragrance green 9826 flower point cardigan Bean green 9826 flower dot small cardigan gray 9826 flower dot small cardigan grape purple 9826 flower dot small cardigan diamond red 9826 flower dot small cardigan Tibetan cyan 9826 flower dot small cardigan blue 9826 flower dot small cardigan black 9826 flower dot small cardigan
Combination One piece
No. 158729168138176
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2016
How to dress Cardigan
Thickness Thin
Long clothes Conventional
Clothing version Loose
Material ingredients Other 100%
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.
Mẹ mùa xuân váy bên ngoài len cardigan 60-70 tuổi áo dài tay cao cấp áo len đan áo khoác bà.

0966.889.186