Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-612985757662
451,000 đ
Phân loại màu:
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand VATILIN WALDORON
Texture Pu
Material process Frosting
Closed mode Hasp
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Vertical
Fineness New
Gender Woman
Popular elements Locks
Color classification Pink Rose Red, Blue Blue, Black Light Curry
Internal structure Other large money clip photo bit dark grid change bit fold bit zipper edited bit card bit check bit
Time to market Winter 2020
No. 94960
Inlet material Synthetic leather
Who to apply Youth
Folds 2 fold
Style Long wallet
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ
Mặt túi ms ví dài mỏng 2020 phiên bản Hàn Quốc lá tươi nhỏ zero ví chà ví của phụ nữ

078.8283.789