Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của

MÃ SẢN PHẨM: TD-618406581167
338,000 đ
Kích thước:
35 _P
39 _T
38 _O
34 _M
37 _N
36 _B
40 _y
Phân loại màu:
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode One-word buckle
Size 35 39 38 34 37 36 40
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Rough Heel
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Gold63_E Black63_D Silver 63_x Black _p Gold _m Silver _Q
No. db2020136667499
Year-end season Summer 2020
Shoe style Open toe
Suitable for occasions Daily
Shoe gang height Low help
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Cortical characteristics Face skin
Back help Front and back trip straps
Side Gang Hollow
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Cool Boots
Help surface material Pu
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của
Mát dép phụ nữ bên ngoài mùa hè mặc 2020 mới phiên bản Hàn Quốc của thời trang với hai mặc một trăm sinh viên dép hở mũi phụ nữ dày gót của

0966.889.186