Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải

MÃ SẢN PHẨM: TD-618878165773
171,000 đ
Phân loại màu:
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Ghi chú

Số lượng:
Brand Other Other
Texture Canvas
Closed mode Cover
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Cross-square
Fineness New
Popular elements Car stitches
Color classification White black black with frog white with frog
With or without a mezzanine No
Whether it is collapsible Is
No. 1209_724
How to pack your backpack One-shoulder ramp
Scenarios Leisure
Shoulder Style Single
Who to apply Youth
Lifting part type Soft
Bag hardness Soft
Style One-shoulder bag
Size Small
Popular style name Small bag
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải
Mang theo một túi túi vải sách sinh viên đóng gói xiên trên vai có kích thước dung lượng lớn màu trắng nghệ thuật tối giản tươi nhỏ túi vải

078.8283.789