Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học

MÃ SẢN PHẨM: TD-618664766406
371,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
40
39
Phân loại màu:
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode One-word buckle
Size 35 36 37 38 40 39
Pattern Hand
Style Korean version
Heel high Ultra-high heel (greater than 8cm)
Color classification Black Camel
No. 158546205382800
Year-end season Spring 2020
Shoe style Open toe
Suitable for occasions Movement
Shoe gang height High Gang
Heel style Flat bottom
Who to apply Youth (18-40 years old)
Cortical characteristics Printing
Back help Package heel
Side Gang Full gang
Shoe making process Note-pressing shoes
Style Cool Boots
Help surface material Pu
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học
Magic dán dép thể thao phụ nữ phẳng đáy sinh viên Han phiên bản harajuku gió mùa hè mới dép mềm đáy phụ nữ ins triều cơ sở trường trung học

0966.889.186