Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618229266995
3,794,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Long Fei
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Shoe style Pointed
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Grey black apricot
No. 158918806790892
Year-end season Summer 2019
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Head-layer pig skin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Head-layer pig skin
Style Shoes
Help surface material Fur
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ
Hồng Kông xu hướng thương hiệu da khoan nước nông tip tip đơn nữ giày 2020 mùa hè mới giày của phụ nữ thời trang thiết lập đế mềm giày phụ nữ

0966.889.186