Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị

MÃ SẢN PHẨM: TD-618232194682
607,000 đ
Kích thước:
Nghĩa là
Phân loại màu:
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Ghi chú

Số lượng:
Brand Howe
Age applicable 18-24 years old
Texture Other
Size Mean
Pattern Solid
Style Commuting
Color classification Apricot brick red black white purple
Combination One piece
No. jVhV8
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
Long clothes Conventional
Clothing version Cultivation
Style Other
Material ingredients Other 100%
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị
Hit dưới cùng của mùa hè nữ. Nhỏ treo sang trọng mùa hè không tay dệt kim vest rỗng v cổ áo top t-shirt bên ngoài mặc cổng hương vị

078.8283.789