Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai

MÃ SẢN PHẨM: TD-618407173394
515,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 34 35 36 37 38 39 40
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow water drill rivet rough heel
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Rough heel (2 cm) thick heel (5.5 cm) thin heel (5 cm) fine heel (7 cm)
No. 20191012001
Year-end season Fall 2019
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Ultra-slim leather
Style Shoes
Help surface material Cloth
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai
Hiện giày Trung Quốc mỏng giày gót cưới phụ nữ 2020 mới 100 căn hộ thêu giày cô dâu đỏ dày gót phụ nữ mang thai

0966.889.186