Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-616648592642
2,627,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow bow bow water drill
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Apricot black pink
No. 1.14
Year-end season Spring 2019
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của Pháp cô gái nhỏ cao gót tươi mỏng gót 2020 net mới màu đỏ 100 nhấn đen nhọn mèo gót giày đơn

0966.889.186