Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938901097
1,684,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
42
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41 42
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow water drill metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Red Gray Black
No. 158797059336215
Year-end season Spring 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn
Hàn Quốc phiên bản của khoan thời trang nhỏ nước ong khóa đầu vuông nữ giày 2020 mùa xuân mới mềm có đáy phẳng giày của phụ nữ phẳng gót giày đơn

0966.889.186