Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới

MÃ SẢN PHẨM: TD-618665530209
350,000 đ
Kích thước:
37 _u
38 _D
35 _A
39 _G
36 _u
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 37 38 35 39 36
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Yellow _G green _W black _i beige_f
No. db2020136457230
Year-end season Summer 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Movement
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Style Shoes
Help surface material Cloth
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới
Hàn Quốc phiên bản của giày phẳng của phụ nữ 100 màu đen nơ nhẹ miệng trần màu phụ nữ nhọn phẳng gót giày đơn 2020 mùa xuân mới

0966.889.186