Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-609962463178
515,000 đ
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Pu
Material process PU Leather
Closed mode Zipper
Style Other
Shape Other
Color classification Black 6818 x Black Small F636
Time to market Before 2011
No. A4asl
How to pack your backpack One-shoulder ramp
Scenarios Other
Shoulder Style Other
Who to apply Youth
Style One-shoulder bag
Size Small
Popular style name Other
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ
Hàn Quốc phiên bản của chiếc túi đơn giản gối 2020 mới một vai dốc túi thời trang túi xi lanh nhỏ túi xô xu hướng thời trang xuyên của phụ nữ

0966.889.186