Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938369951
1,341,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Red Pink
No. 158797068563910
Year-end season Fall 2017
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Granny Shoes
Help surface material Pu
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ
Hàn Quốc phiên bản của 2020 mùa thu thời trang mới cung cô gái giày nông miệng đầu vuông phẳng có đế giày đơn giày đậu bằng phẳng màu đỏ

0966.889.186