. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618516255184
633,000 đ
Kích thước:
M
L
xl
Phân loại màu:
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 18-24 years old
Material Other
Size M L XL
Color classification Black light gray dark gray Tibetan cyan white
No. DK1118
Ingredient content 91% (inclusive) -95% (inclusive)
Year-end season Winter 2016
Thickness Conventional
Pants Seven cents, nine cents.
Sales channel type Pure e-commerce (only available online)
Material ingredients Cotton 95% polyurethane elastic fiber (spandex) 5%
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu
. Grey xà cạp phụ nữ mặc vào mùa xuân và mùa thu mỏng chín điểm bông lớn mã đàn hồi mở ngã ba xà cạp nhỏ quần mùa thu

0966.889.186