Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai

MÃ SẢN PHẨM: TD-618406177755
383,000 đ
Kích thước:
35 _D
37 _I
38 _D
36 _K
39 _h
Phân loại màu:
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 37 38 36 39
Style Elegant
Shoe style Pointed
Popular elements Flowers, water drills.
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Pink_p yellow_j black_I beige_e black gloss_o
No. db2020127639210
Year-end season Spring 2016
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Fine heel
Inner Material Two-layer pig skin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Style Mary Jane Shoes
Help surface material PVC chemical fiber
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai
Gót thấp Giày cao gót khí mèo gót nhọn gót giày công chúa Hàn Quốc phiên bản năm 2020 khi đơn giày nhung ngọc trai

0966.889.186