Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường

MÃ SẢN PHẨM: TD-609235952132
286,000 đ
Phân loại màu:
nâu
Hồng
đỏ
Be
màu xám
Đen
màu xanh lá
nâu
cà phê trắng
cà phê đỏ
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Pu
Material process Soft face
Closed mode Magnetic buckle
Pattern Solid
Style Japan and South Korea
Shape Round box
Fineness New
Popular elements Car stitches
Color classification Brown yellow pink red beige gray black green coffee white coffee white coffee red
Internal structure Document bag
With or without a mezzanine Yes
Time to market Winter 2019
Whether it is collapsible Whether
No. 156877556967262
How to pack your backpack Slanted shoulder
Scenarios Leisure
Inlet material Polyester
Shoulder Style Single
Who to apply Youth
Types of bags With cover bag
Bag hardness Soft
Style Slanted bag
Size In
Popular style name Small round bag
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường
Gói cao dung lượng nữ xiên mùa hè 2020 mới xu hướng-slash túi phong cách đơn giản một vai Hàn Quốc phiên bản của xe bình thường

0966.889.186