Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938357817
2,656,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth, thick heel.
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Black 668-8 m white 668-8 Pink 668-8
No. 158797058398368
Year-end season Winter 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Frosting
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng
Giày trẻ em 2020 mới của Hàn Quốc phiên bản của CV tao nhã khí đơn giản chỉ nông miệng gót dày giữa gót giày của phụ nữ một trăm mỏng

0966.889.186