giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên

MÃ SẢN PHẨM: TD-615420525549
2,856,000 đ
Kích thước:
39
38
37
36
35
Phân loại màu:
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 39 38 37 36 35
Pattern Solid
Shoe style Round head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Red beige
No. 1168633-34
Year-end season Spring 2019
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên
giày thô gót edimen của phụ nữ năm 2020 mùa xuân mới vòng đầu cạn miệng đi làm budgs thời trang giúp giày thấp Hàn Quốc phiên bản của nữ sinh viên

0966.889.186