Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông

MÃ SẢN PHẨM: TD-619371835787
518,000 đ
Kích thước:
35
36
37
40
38
39
Phân loại màu:
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Strap
Size 35 36 37 40 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Color classification Gray spot beige spot magic color single spot magic white single spot
No. A2182-69203
Year-end season Winter 2019
Shoe style Round head
Shoe gang height Low help
Sole material Rubber
Who to apply Youth (18-40 years old)
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông
Giày thể thao Tiffany Dirty Little trắng nữ 2019 mới Thêm bẩn Velvet Nhỏ Ban Giày dép mùa thu mùa thu mùa đông 100 2 bông

0966.889.186