giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích

MÃ SẢN PHẨM: TD-619353935702
350,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Waterproof inge
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Blue pink beige plus plus version plus upgrade miwhite
No. Z982-13008
Year-end season Summer 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích
giày phụ nữ Tiffany phẳng duy nhất 2020 giày đơn nữ mới của mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang thuần đỏ nông miệng đậu gió cổ tích

0966.889.186