giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót

MÃ SẢN PHẨM: TD-618894935120
1,655,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth, thick heel.
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Black Blue Apricot
No. 158961326392881
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material PVC chemical fiber
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót
giày nữ 2020 mùa xuân mới đầu nhọn 100-top với nông miệng gót dày giày cuối fairy giày đơn nhẹ nhàng nhỏ cao gót

0966.889.186