giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng

MÃ SẢN PHẨM: TD-618406205644
578,000 đ
Kích thước:
36 _l
37 _k
38 _Q
35 _U
39 _y
40 _l
Phân loại màu:
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 36 37 38 35 39 40
Pattern Solid
Style Leisure
Shoe style Round head
Popular elements Mesh
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black (summer) _i pink (summer) _K black (spring) _C pink (spring) _C white (spring) _Q white (summer) _k
No. db2020126147198
Year-end season Summer 2019
Shoe style Round head
Scenarios Dressed
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material No inner
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Note-pressing shoes
Style Net shoes
Help surface material Fabric
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng
giày nhỏ màu trắng lưới giày của phụ nữ khuôn mặt ròng 2020 giày thể thao mùa hè mới giản dị đầy thở mùa xuân giày phẳng

0966.889.186