giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618108136081
340,000 đ
Kích thước:
35 _R
36 _a
39 _y
38 _T
37 _Q
Phân loại màu:
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 39 38 37
Shoe style Square head
Popular elements Metal decoration
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification N70-V-M-White _p L26-B-Black _E G52-Almond _E
No. db20201547342
Year-end season Fall 2019
Shoe style Square head
Scenarios Dressed
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Style Shoes
Help surface material Pu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu
giày mùa xuân chuyên nghiệp sinh viên da đen mới mùa xuân và mùa thu da nhỏ giày phụ nữ thiết lập ngẫu nhiên người đứng đầu vòng đầu đại học đầu

0966.889.186