giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618082996047
1,769,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
42,5
Phân loại màu:
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Strap
Size 34 35 36 37 38 39 40 42.5
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements T-strap cross strap sling slope heel muffin heel
Color classification White 1992 Black 1992
No. 158961805856762
Year-end season Summer 2018
Shoe gang height Low help
Sole material Polyurethane
Who to apply Youth (18-40 years old)
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ
giày mùa hè tăng của phụ nữ hiển thị mỏng 2020 mới 10cm đi giày casual phiên bản dốc Hàn Quốc với nhỏ giày trắng phụ nữ

0966.889.186