giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005

MÃ SẢN PHẨM: TD-613383718262
4,696,000 đ
các cặp vợ chồng:
Phụ nữ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
Ghi chú

Số lượng:
Brand Lacey
Size 34 35 36 37 38 39
Shoe style Pointed
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification White 42 lacquer psoriasis black lacquer cowhide
No. MD01112005
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Inner Material Sheepskin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Insole material Sheepskin
Style Shoes
Help surface material Sheepskin (except sheep anti-sheep 猄)
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005
giày Leizi ánh sáng thương hiệu sang trọng của phụ nữ 20 sơn mới da cừu giày đơn nữ sâu miệng thấp gót của phụ nữ giày MD011122005

0966.889.186