giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100

MÃ SẢN PHẨM: TD-618925731581
268,000 đ
Kích thước:
40 _P
35 _o
41 _T
38 _P
39 _o
36 _H
37 _R
Phân loại màu:
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Size 40 35 41 38 39 36 37
Pattern Solid
Style Leisure
Shoe style Round head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Blue_j pink _K white_u
No. db2020127502440
Year-end season Spring 2019
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Hollow Heel
Sole material Plastic
Inner Material Polyester
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Note-pressing shoes
Style Net shoes
Help surface material Elastic cloth
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100
giày đơn nữ một chân giải trí 2020 dốc với giày ròng dốc gót chân mùa xuân và mùa hè đỏ mẫu nước thở mới nữ 100

0966.889.186