Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép

MÃ SẢN PHẨM: TD-618406533280
285,000 đ
Kích thước:
35 _f
40 _D
36 (đẹp và thanh lịch) _N
37 (Ching Ya Wanran) _h
38 (nhẹ nhàng và di chuyển) _D
39 _s
Phân loại màu:
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode One-word buckle
Size 35 40 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Shallow, thick and waterproof
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black _A beige_w
No. db2020136405471
Year-end season Summer 2020
Shoe style Round head
Scenarios Movement
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép
Giày dép nữ 2020 mới mùa thu Giày cao gót đơn Giày Thu Giày dép mùa xuân và mùa thu dày gót chỉnh sửa Đen làm việc Giày dép

0966.889.186