Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-616648796306
3,427,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 34 35 36 37 38 39
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow mouth
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Blue black beige
No. 5828
Year-end season Spring 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Microfibers
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Style Shoes
Help surface material Microfibers
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ
Giày cao gót thô gót 2020 mùa xuân mới 100 kiểu tính khí cô gái tươi nhỏ đầu vuông nông miệng nhỏ giày đơn nữ

0966.889.186