Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân

MÃ SẢN PHẨM: TD-618108316768
665,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow mouth
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification beige black apricot brown
No. 158769422054887
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Mary Jane Shoes
Help surface material Pu
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân
Gấp dép bao đầu phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của phụ nữ show-up sau khi dép mát rỗng đáy phẳng với vuông đầu bà giày đơn mùa xuân

0966.889.186