. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-618266726327
1,004,000 đ
Kích thước:
S đề nghị 88 kg hoặc lâu hơn
M98
L108
XL118
XL128
XL138
Phân loại màu:
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 25-29 years old
Size S recommended 88 kg about M98 L108 XL118 XL128 XL128 XL138
Fabric Other
Pattern Stripes
Style Commuting
Collar Suit collar
Color classification Black black stripe white white stripe light blue stripe Tibetan cyan Tibetan cyan stripe
Sleeves Conventional
No. 156283959521744
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2019
Sleeve length Seven Sleeves
Long clothes Conventional
Clothing version Cultivation
Material ingredients Other 100%
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng
. Fat mm200 catty bảy tay áo sọc nhỏ phù hợp với kích thước phù hợp với cộng chuyên nghiệp mùa xuân và mùa hè bảo hộ lao động áo khoác mỏng

078.8283.789