. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng

MÃ SẢN PHẨM: TD-618511967688
527,000 đ
Kích thước:
XL Đề xuất 130-150 kg
2XL
3XL
4XL
Phân loại màu:
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable 30-34 years old
Size 2XL 3XL 4XL XL Recommended 130-150 kg
Fabric Other
Pattern Solid
Style A hundred
Collar Hooded
Door-keeping Zipper
Color classification Light green pink light gray white black
Sleeves Conventional
Combination One piece
No. 2013-045
Ingredient content 96% and above
Year Season Spring 2020
Sleeve length Long sleeves
Thickness Conventional
Long clothes Conventional
Clothing version Loose
Material ingredients Other 100%
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng
. Fat MM mùa xuân và mùa hè mới hàng đầu thường cộng với mã Hàn Quốc phiên bản lỏng lẻo đội mũ trùm đầu nắp Zip đục phụ nữ đàn hồi áo khoác nắng kháng

0966.889.186