Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên

MÃ SẢN PHẨM: TD-618493591583
1,661,000 đ
Kích thước:
xl
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
7XL
8XL
9XL
Phân loại màu:
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Ghi chú

Số lượng:
Brand Cholohin
Age applicable 50-59 years old
Fabric Other
Size XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 9XL
Middle-aged style Leisure
Sleeve length Seven cents, five sleeves.
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Shirt
Color classification Green Red
No. oaKmmP
Ingredient content 96% and above
Year Season Summer 2020
Long clothes Short
Clothing version Loose
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 100%
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên
Fat mẹ. Ngoài lớn quần áo tăng chất béo 200 pound kích thước của phụ nữ lỏng lẻo mùa hè voan quần áo hàng đầu T-shirt granny trung niên

0966.889.186