Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-617450171463
1,569,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow waterproof table
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black, purple, light brown.
No. 158797066039144
Year-end season Fall 2018
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ
Độc thân giày phụ nữ thời trang châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa thu đông mới lớn mã lộn shallow mouth đầu vuông phẳng gót đáy phẳng giày của phụ nữ

078.8283.789