đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo

MÃ SẢN PHẨM: TD-619366183591
424,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Waterproof inge
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Black Yellow Beige Plus Black Plus Plus Plus Beige Beige
No. L8X4-70461
Year-end season Spring 2020
Shoe style Baotou
Suitable for occasions Daily
Shoe gang height Low help
Heel style Rough Heel
Inlet material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Back help Back trip band
Side Gang Side empty
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Roman shoes
Help surface material Suede
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo
đỏ ròng của Tiffany gió dày gót dép cổ tích 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của thời trang túi bun chỉ Luo

0966.889.186