Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43

MÃ SẢN PHẨM: TD-618664874506
661,000 đ
Kích thước:
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Phân loại màu:
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Size 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Pattern Solid
Style Street
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black suede 8 cm standard code saddle belt black Greit flash 8 cm standard code saddle belt nude pearl skin 8 cm standard code saddle belt light gold Greit8 cm standard code saddle belt black suede 5 cm low heel standard size saddle belt black Greitflash 5 cm Low heel standard code saddle belt nude pearl skin 5 cm low heel standard code saddle belt light gold Greit 5 cm low heel standard code saddle belt black suede 6 cm standard code saddle belt black Greit flash 6 cm standard code saddle belt nude pearl skin 6 cm Standard code saddle belt light gold Greit6 cm standard code saddle belt black suede 7 cm standard yard saddle belt black Greit flash 7 cm standard code saddle belt nude pearl leather 7 cm standard size saddle belt light gold Greit 7 cm standard code saddle belt
No. 2019-888
Year-end season Summer 2019
Shoe style Open toe
Heel style Wine glass heel
Sole material Rubber
Inlet material Ultra-slim leather
Who to apply Youth (18-40 years old)
Cortical characteristics Patent leather
Insole material Sheepskin
Style One-word buckle
Help surface material Patent leather
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43
Dép cao gót mở Toe 2020 đôi dép nữ gót nữ mùa hè mới Lời oằn Cát Mã 40 41 43

0966.889.186