Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019

MÃ SẢN PHẨM: TD-618925579166
291,000 đ
Kích thước:
34
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode One-word buckle
Size 34 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Asatoi Roman style
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black Apricot
No. 158520563180544
Year-end season Summer 2019
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Patent leather
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019
Dày gót nút tươi gót nhỏ ròng đỏ mùa hè mùa xuân một cô gái từ cổ tích chỉ mới 100 đôi giày đơn 2019

0966.889.186