đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm

MÃ SẢN PHẨM: TD-618836517439
387,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Pink Plus Black Plus Pink
No. Z813-22139
Year-end season Summer 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Cloth
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm
đầu nhọn đơn giày phụ nữ Tiffany 2020 mới mùa hè Hàn Quốc phiên bản của gió thời trang màu đỏ cổ tích ròng cúi cúi giày phụ nữ đế mềm

0966.889.186