Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ

MÃ SẢN PHẨM: TD-618058255037
331,000 đ
Kích thước:
959 959
100 100
105 105
110 110
115 115
120 120
Phân loại màu:
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Ghi chú

Số lượng:
Brand chengplan Orange
Texture Other
Size 959 100 105 110 115 120
Pattern Solid
Color classification White 60 cotton vest steam gray 60 cotton vest White (60 sweatshirts) gray 60 cotton sweatshirt swear gray 42 cotton vests
No. 17122314
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2016
Material composition Other 100%
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ
Đàn ông của chiếc áo khoác cũ người đàn ông bên ngoài vest vai rộng vải nam chạy bông bông giản dị lụa thể dục mặc mồ hôi cũ

0966.889.186