dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của

MÃ SẢN PHẨM: TD-609962059071
338,000 đ
Phân loại màu:
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
Ghi chú

Số lượng:
Brand SPARK TIDE Tide
Texture Pu
Material process Printing
Closed mode Zipper
Pattern Geometric patterns
Style Europe
Shape Cross
Fineness New
Gender Woman
Popular elements Bump
Color classification Silver high heels, gold high heels, burgundy heels, black high heels.
Internal structure Large banknote clip dark change bit fold ingest eras document bit check bit passport bit
Time to market Winter 2019
No. 02675556
Inlet material Synthetic leather
Who to apply Youth
Folds 2 fold
Style Long wallet
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của
dài tiền ví tay dài phụ nữ ví vàng của tổ chức Hàn Quốc phiên bản của zip phụ nữ ví clip perinated túi phụ nữ túi xách của

0966.889.186